Today is Thursday, October 18, 2018  Pamantasan ng Lungsod ng Maynila - Freshmen Admission2018/10/18 Thursday